تاکید استاندار اصفهان بر تسریع در راه اندازی گنجینه فرش استان

rugart.org_0029استاندار اصفهان با اشاره به پيشينه تاريخي، شهرت جهاني و اهميت صنعت فرش استان بر تسريع در راه اندازي گنجینه فرش اصفهان تاكيد كرد.

به گزارش پایگاه علمی پژوهشی فرش ایران [www.rugart.org] ،به نقل از باشگاه خبرنگاران اصفهان « عليرضا ذاكر اصفهاني » در جلسه تصميم گيري در خصوص احداث گنجینه فرش استان اصفهان گفت: زير ساخت هاي لازم براي راه اندازي اين گنجینه مهيا شده است.

وي با بيان اينكه شهر اصفهان يك گنجینه است، افزود: اصفهان در همه زمينه ها از ظرفيت بالايي برخوردار است و هر يك از اين زمينه ها، نيازمند ايجاد زير ساخت هايي براي ماندگاري و انتقال آن به آيندگان است.
ذاكر اصفهاني تاكيد كرد: باتوجه به پيشينه تاريخي و اهميت صنعت فرش استان اصفهان و شهرت جهاني آن و مشخص شدن محل مناسب براي گنجینه فرش اصفهان، لازم است در راه اندازي اين گنجینه تسريع شود.
استاندار اصفهان با بيان اينكه هنرستان هنرهاي زيبا هم از لحاظ مكاني و هم از لحاظ معنوي براي احداث گنجینه فرش به صورت موقت مناسب است، يادآور شد: در مراحل بعد در اختيار گرفتن ساختمان بانك ملي واقع در خيابان سپه كه ارزش ميراثي دارد براي ايجاد گنجینه فرش اصفهان بايد پيگيري شود.
ذاكر اصفهاني با اشاره به اينكه با راه اندازي گنجینه و نگهداري از صنايع دستي و اشياي قديمي هنر ماندگار خواهد شد، بر سرعت بخشي در احداث گنجینه فرش در استان تاكيد كرد.
استاندار اصفهان اظهار كرد: در چهار سال گذشته، فرهنگ حفظ و حراست از ميراث فرهنگي، تاريخي و همچنين صنايع دستي در دل مردم نفوذ كرده است

دیدگاهتان را بنویسید