جهان مفیدی طراح هنرمند فرش

rugart_00066جهان مفیدی
در کارگاه طرّاحی مفیدی از تجّار قدیم با سابقه ی فرش نایین ، جهانگیر طلاّبی ، معصوم علی احمدی ، حبیب الله عرب ، محمّد حسین مفیدی ، محمّد جواد مفیدی و مهدی صادقی (کار آموز) مشغول کارند. بر این جمع خانوادگی ، جهان مفیدی استادی و نظارت دارند. آنان از محمّد حسین مفیدیان به عنوان یکی از استادان قدیمی نام می برند که پسر عموی اخوان مفیدی طرّاح هنرمند فرش و شاگرد شیخ حسن متولّی از طرّاحان قدیمی تر نایین بوده است.

منبع : تک مضمونی های فرش ۴ (فرش نایین)
مولف : شیرین صوراسرافیل
ترجمه به انگلیسی : فرهاد گیتی
ناشر : انتشارات فرهنگان
این کتاب دارای ۲ زبان نوشتاری است فارسی و انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید