حمید کارگر در آتلیه طراحی دانش آموختگان فرش

طراحی فرش سایناک

طراحی فرش سایناک

دیدار جناب آقای دکتر کارگر سرپرست مرکز ملی فرش ایران و آقای مهندس ویسیان مدیر تحقیقات از واحد طراحی فرش سایناک به همرای آقایان دکتر شادلو و مهندس احراری و خانم رخشانی

 طراحی فرش سایناکrugart_00169

دیدگاهتان را بنویسید