دوماهنامه “طره” منتشر شد

rugart.org_person_torehدوماهنامه “طره” منتشر شد
به گزارش پایگاه علمی پژوهشی فرش ایران [www.rugart.org] ، نخستین شماره از دوماهنامه اطلاع رسانی، آموزشی و تحليلی فرش دستباف ايران با نام “طره” منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی نشريه “طره “، طره عنوان نشريه ای تخصصی با موضوع فرش دستباف است که با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به صاحب امتيازی و مديرمسوولی “حميد کارگر” و سردبيری “داود شادلو” در گستره کشوری منتشر می شود.

rugart.org_person_Toreh1


دوماهنامه تخصصی “طره” بر آن است تا با رويکردی نو به فرش دستباف ايرانی به عنوان مهم ترين کالای صادراتی غير نفتی و با تاکيد بر پيشينه هنری آن، بنگرد و تلاش دارد تا بروندادی در خور و شايسته برای فرش دستباف ايرانی باشد و با تاکيد بر قدمت ديرينه اين کالا و سهم عمده و قابل توجه آن در اقتصاد و صادرات غير نفتی و همچنين توجه خاص آن به جنبه های فرهنگی هنری اين کالا به انتشار درآيد.

بررسی آخرين رخدادهای حوزه فرش دستباف، معرفی، نقد و بررسی تشکل ها، کتاب ها، پايان نامه ها و پايگاه های اينترنتی مرتبط با فرش دستباف، نگاه تاريخی به اين هنر- صنعت، تحليل های بازار و اقتصاد فرش دستباف از جمله مطالب مورد توجه در “طره” است.

بررسی پيوند ميان فرش دستباف و ديگر هنرها، نگريستن به فرش از چشم صاحب نظران در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و هنری، آموزش فنون و شيوه های بازاريابی و تبليغات از ديگر سرفصل هايی است که در طره به آنها پرداخته می شود.

گردانندگان نشريه “طره” اميدوارند که، با آسيب شناسی نشريات پيشين و بررسی ضعف ها و قوت های تجربه های قبلی و با بهره گرفتن از توان نيروهای متخصص و فعالان حوزه روزنامه نگاری، حضور سزاوار فرش ايرانی را در عرصه مطبوعات به نمايش در آورند.

“گفت و گو با بهمن فرمان آرا درباره فرش و زندگی”، “گزارشی از فرش خاکی هرمز”، “گزارشی از نمایشگاه فرشینه های ابوالفضل شاهی”، “نگاهی به کارنامه انجمن علمی فرش ایران”، “چرایی کاهش صادرات فرش دستباف ایران در دهه گذشته”، “چگونه دست بیگانگان از فرش ایران کوتاه شد؟”، “گذری بر اسناد تاریخی فرش ایران”، “آسیب شناسی پژوهش در فرش ایران” و… از جمله مطالب منتشر شده در شماره یکم “طره” است.

نخستين شماره “طره” به بهای ۶ هزار تومان در روزنامه فروشی های معتبر عرضه می شود.

rugart.org_person_toreh

دیدگاهتان را بنویسید