سخنی از دل دانش آموختگان فرش

سخنی از دل دانش آموختگان فرش
نامه امیر سلیمانی دانش آموخته فرش به سرپرست محترم مرکزملی فرش ایران

به نام خدا
سرپرست محترم مرکزملی فرش ایران

جناب آقای دکتر کارگر
با انتصاب جنابعالی موجی از شادی و امید در دل دانش آموختگان بوجود آمد که روزی دانش آموخته ای می تواند حرفی در فرش ایران داشته باشد از این رو تلاشهای مضاعفی ایجاد شده تا بتوان خود باوری ها باز گردد لذا با توجه به نزدیک شدن به نمایشگاه بین المللی فرش تهران دانش آموختگان نیازمند فضایی برای نشان دادن توانایی های خود به تولید کنندگان بزرگ این مرز و بوم هستند اما از آنجایی که همیشه فضاها با رقابت و قدرت مالی برخی از تولید کنندگان به مساحت آن افزون گردیده به جایی رسیده که افراد دارای سالنهای اختصاصی با تبلیغات محیطی بیشمار شده اند و این از روحیه نمایشگاه بدور است در حالی که دانش آموخته با بخت و اقبال به داشتن غرفه ای کوچک در نقطه ای کمتر دیده شده در نقشه نمایشگاهی که هیچ تولید کننده ای به آن سرک نمی کشد افتخار می کنند هرچند نتواند هزینه غرفه را دوباره کسب کنند .
بزرگانی همچون استاد عظیم زاده که خود مرارت از صفر شروع کردن را تجربه کرده اند ، به طور حتم با توجه به اعتبار بدست آمده علاوه بر بی نیاز بودن به فضای بزرگ سالنی همیشه در راستای کمک به اهالی فرش قدم برداشته اند و خواسته قلبی آنان نیز همین می تواند باشد که با داشتن غرفه ای کوچک تر نه تنها چیزی از بزرگی و جلال آنان کم نمی شود بلکه مجالی برای دانش آموختگان فراهم می کنند تا روزی برسد که عظیم زاده ها داشته باشیم.
خواسته قلبی تک تک دانش آموختگان اعتماد به آنهاست و این اعتماد پیش نیاز خودباوری و به نمایش گذاشتن توانایی ها می باشد.
تقاضا می کنیم جلساتی با تولید کنندگان دلسوز فرش ایران فراهم سازید و شروع کار آنان را یادآوری نمایید چراکه ما ( دانش آموختگان فرش ایران ) در آغازیم .

امیر سلیمانی

دیدگاهتان را بنویسید