صدور کارت شناسایی برای ۶۵۴ بافنده فرش خراسان جنوبی

p_rugart_0022برای ۶۵۴ بافنده فرش دستباف خراسان جنوبی کارت شناسایی صادر شده است.

رییس اتحادیه تولید کنندگان و بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی گفت :با صدور این کارتها از ابتدای امسال تاکنون ، بافندگان دارای کارت شناسایی به ۱۳ هزار و ۶۵۴ نفر افزایش یافت.
صدور کارت شناسایی برای بافندگان فرش خراسان جنوبی از سال ۸۵ آغاز شده است .
آقای کامیابی افزود : بافندگان فرش با داشتن کارت شناسایی از مزایایی همچون دریافت تسهیلات بانکی و یارانه ای ، بیمه تامین اجتماعی ، کلاسهای به بافی رایگان و شرکت رایگان در نمایشگاه های داخلی وخارجی بهره مند می شوند .
بافندگان فرش خراسان جنوبی سالانه حدود ۲۰۰ هزار متر مربع فرش دستباف به ارزش ۸۰ میلیارد تومان تولید می کنند که بیشتر آن به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس صادر می شود .
در خراسان جنوبی ۵۰ هزار نفر به صورت تمام وقت ،پاره وقت و فصلی فرش می بافند .

دیدگاهتان را بنویسید