فراخوان: پرونده یک موضوع فرش و بازار

p_rugart_0099 فراخوان: پرونده یک موضوع فرش و بازار

به گزارش پایگاه علمی پژوهشی فرش ایران [www.rugart.org] ،بسومین شمارۀ طره با تمرکز بر بازار فرش دست‌باف هم‌زمان با نمایشگاه بزرگ فرش دست‌باف تهران (مهرماه) منتشر خواهد شد. از استادان، دانش‌آموختگان و دانشجویانی که خواستار همکاری با طُرّه هستند درخواست می‌شود با توجه به موضوع این شماره جستارهای خود را تا یکم شهریور ماه ۱۳۹۲ به نشانی‌الکترونیکی torreh. mag@gmail. com بفرستند.

p_rugart_0099

– بررسی افت‌وخیز بازارهای صادراتی، با نظر به قوانین و شیوه‌های صادرات؛
– بررسی نوسان‌های نرخ ارز بر صادرات فرش؛
– بررسی روند صادرات فرش دست‌باف در دولت نهم و دهم؛
– بررسی روند صادرات فرش دست‌باف ایران از انقلاب اسلامی به این سو؛
– بررسی موقعیت کنونی فرش دست‌باف ایران در تجارت جهانی فرش؛
– قوانین و مقررات مربوط‌به تولید و صادرات فرش دست‌باف و تأثیر آن‌ها بر بازار؛
– روش‌های تازۀ بازاریابی فرش دست‌باف ایران؛
– تجارت الکترونیک فرش (تهدید‌ها و فرصت‌ها)؛
– سلیقه‌یابی یا سلیقه‌سازی در بازار فرش دست‌باف؛
– نقش تحریم‌ها بر بازار فرش دست‌باف ایران؛
– مطالعۀ موردی بازارهای صادراتی فرش دست‌باف ایران؛
– بررسی وضعیت رقیبان ایران در تجارت جهانی فرش دست‌باف؛
– حفظ بازارهای موجود یا نفوذ به بازارهای تازه (چالش‌ها و راهکار‌ها)؛
– دانشجویان و دانش‌آموختگان فرش در بازار.

دیدگاهتان را بنویسید