فرش دستباف نیازمند تدبیر و امید است

rugart.org_person_hamid_kargarصنعت فرش دستباف ایران ضمن برخورداری از قوت ها و ارزش هایفراوان، با چالش ها و کاستی های بسیاری رو به روست که اهالی این وادی برای رفع آن ها به تدبیر دولت یازدهم امید بسته اند.

حمید کارگر صاحب امتیاز و مدیرمسوول نشریه طرهاست با بیان این مطلب به روز گفت: بالا رفتن بهای تمام شده تولید فرش دستباف در کشور، کاسته شدن از شمار قالیبافان فعال در کشور، ناتوانی در رویارویی با کشورهای رقیب به علت قیمت تمام شده بالا و مشکلات ناشی از تحریم ها و زیان های ناشی از نوسان نرخ ارز بخشی از مشکلاتی است که این هنر- صنعت با آن رو به روست.

وی با اشاره به اثرات هدفمندی یارانه ها بر فرایند تولید فرش دستباف گفت: پرداخت مستقیم یارانه به قالیبافان به جای پرداخت یارانه به تولید آنان، در سال های اخیر بلای جان این هنر- صنعت شده و شمار قالیبافان فعال را به شدت کاهش داده است. حال آنکه قرار بود اثرات هدفمندی یارانه ها با تدوین و اجرای بسته های حمایتی پایش شود.
کارگر افزود: واقعیت کنونی این است که فرش ایرانی با کمبود قالیباف رو به روست و هدفمندی یارانه ها به شیوه کنونی، موجب خروج بخش زیادی از قالیبافان از گردونه تولید شده است. تخصیص یارانه به تولید و اجرای بسته های حمایت از تولید -که متأسفانه به مرحله اجرا درنیامده است، انتظاری بدیهی برای رونق بخشیدن مجدد به فرایند تولید فرش دستباف است.
مشاور رسانه ای و تبلیغاتی شرکت سهامی فرش ایران همچنین گفت: بخشی از مشکلات فراروی هنر- صنعت فرش دستباف ایران ناشی از فشارهای محیط بیرونی و خارج از کنترل دولت است اما بسیاری از این مشکلات با تدبیر قابل حل هستند که لازمه آن وجود اراده ای بر این امر و داشتن یک متولی توانمند و باانگیزه است.

|سیاست روز| شماره ۳۴۱۶ |

دیدگاهتان را بنویسید