مصاحبه با اقای بیدختی مدیر گروه فرش دانشگاه ازاد اسلامی بیرجند

حامد احراري
مصاحبه با اقاي بيدختي مدير گروه فرش دانشگاه ازاد اسلامي بيرجند

سواال:لطفا از خودتان بگوييد؟

سال ۱۳۴۶ در بير جند به دنيا آمدم. تا سال ۱۳۶۴ كه ديپلم برق گرفتم، تجربياتي كه در زمينه هاي نقاشي، داستان نويسي وشعر

و تئاتر انجام دادم. مدرك كارشناسي خود را از دانشكده هنر هاي زيبا دانشگاه تهران در سال۱۳۶۹ در رشته نقاشي گرفتم وعنوان پايان نامه ام(عكاسي وبيان هنري) بود، كارشناسي ارشد را پژوهش هنردر سال ۱۳۷۴ از دانشكده هنر هاي زيبا با رتبه ممتاز گرفتم و عنوان پايان نامه ام (نماد، هنر، عكاسي) بود به راهنمايي دكترتقي پور نامداريان .از آن زمان به استخدام دانشگاه آزاد اسلامي در آمدم و در بدو تاسيس رشته فرش با آن همكاري نمودم با سمت مديريت گروه و تدريس دروسي چون ( تاربخ هنر، عكاسي،رنگ شناسي، شناخت سبك هاي فرش،زبان تخصصي و هدايت درس كارورزي.) درفعاليت هاي فرهنگي و هنري وآموزشي با اداره ارشاد اسلامي بيرجند ، سازمان فني و حرفه اي و آموزش و پرورش همكاري داشته ام .

سوال :در مورد رشته فرش و تاريخ تاسيس وسابقه آن وچگونگي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر؟

رشته فرش براي نخستين باردر ايران ، به طور همزمان در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه آزاد بيرجند و نجف آباد تاسيس شد. در ادامه با تاسيس رشته معماري و گرافيك، گروه هنر در دانشگاه تاسيس يافته است كه اميد واريم در آينده نزديك به تشكيل دانشكده هنر بيانجامد .

فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند با شركت مجدد در آزمون سراسري دانشگاههاي دولتي وآزادو قبولي در دوره هاي كارشناسي كه طي اين چند سال در شهرهاي تبريز، كاشان، اردكان و طبس واز مهرسال جاري در بيرجند و نجف آباد داير شده تحصيل خود را ادامه دهند به اين صورت كه پس از بررسي و اعمال ضوابط، حدود يك سوم از واحدهاي دوره كارداني آنان مورد تطبيق و قبول قرار ميگيرد. متاسفانه دوره كارشناسي نا پيوسته براي اين رشته هنوز داير نشده است كه اميد است در آينده نزديك در دانشگاههاي مذكور تاسيس شود.

سوال :امكانات دانشگاه براي گروه هنر وفعاليت اين گروه؟

اين رشته در اين واحد دانشگاهي با توجه به گذشت حدود يك دهه از تاسيس آن، حدودا از امكانات مطلوب ومناسبي برخوردار است شامل: آزمايشگاه الياف شناسي و رنگرزي ،كارگاه بافت فرش ومرمت،كارگاه نقشه كشي.

فعاليت هاي جنبي و كمك آموزشي در حد امكان با توجه به موقعيت هاي كه پيش مي آيد وبنا به درخواست اساتيد و دانشجويان يا با پيشنهادگروه آموزشي انجام مي شود. از آن جمله مي توان به فعاليت هاي اين گروه در سال گذشته اشاره نمود شامل :

شركت در نمايشگاه بين المللي فرش تهران با داشتن غرفه و حضور اساتيد و دانشجويان .

شركت در همايش ملي فرش اردكان با حضور اساتيد و دانشجويان

بازديد علمي از روستاهاي آسيابان و درخش

تشكيل گروه دانشجويي ياران امداد_  جهت همكاري با كميته امداد

در انجام فعاليتهاي پژوهشي و فرهنگي و ارتقا كيفيت بافت فرش وانجام بازديد از مناطق سربيشه ودرح دراين رابطه

حضور وهمكاري اساتيد ومربيان در شوراي فرش كميته امداد جهت تدوين برنامه وسرفصل هاي آموزشي جهت بهينه سازي بافت

شركت در نمايشگاه هنري فعاليتهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۹

همچنين برنامه ريزي جهت برگزاري نمايشگاه آثار هنري گروه هنر شامل كارهاي عملي دروس مختلف و كارهاي آزاد دانشجويان فرش وگرافيك در هفته اول ارديبهشت ۸۳ در محل نمايشگاه شهرداري بيرجند انجام شده است.

سوال:ـ در مورد اساتيد اين رشته ومدرك تحصيلي آنها؟

با توجه به وضعيت اين رشته ،از ابتدا از همكاري اساتيد رشته هاي هنري و ساير رشته هاي مرتبط و همچنين كارشناسان تجربي و با سابقه ونيز اخيرا از همكاري فارغ التحصيلان رشته فرش استفاده شده است . از مدرسين و همكاران فعلي مي توانم از اين افراد نام ببرم:

آقاي محسن فيروزي ………………………كارشناس ارشد نساجي

آقاي محمد حسني …………………………دكتراي مديريت

آقاي مجيد عصري………………………..كارشناس ارشد بهداشت

آقاي حسن كاميابي ……..……………………كارشناس ارشد معدن

آقاي انوري مقدم ……………كارشناس صنايع دستي گرايش طراحي سنتي

آقاي شهراد طاهر زاده…….…………..كارشناس فرش گرايش مرمت فرش

خانم تكتم ساجد……………كارشناس فرش گرايش طراحي و نقشه كشي

خانم صباحت جمشيدي ……………………………………….كاردان فرش

در سالهاي گذشته نيز اين دانشگاه از همكاري افراد زير بهره برده است:

آقاي عبدالله احراري…………… كارشناس مجرب و باسابقه فرش جهاد

آقاي صالح اعلمي……………………كارشناس تجربي ومجرب وبا سابقه مرمت وبافت

خانم شيرين صوراسرافيل……………….كارشناس نساجي ومؤلف كتابهاي مربوط به فرش

آقاي محمد احمدي مقدم………………..كارشناس ارشد نساجي، رياست اداره كل استاندارد قم

خانم معصومه اطمينان …………..…….كارشناس صنايع دستي،رياست مركز آموزش عالي سپيده كاشاني

خانم هدي السادات موسوي……………..كارشناس فرش گرايش طراحي ونقشه كشي

سوال:ـ آينده اين رشته و وضعيت اشتغال دانشجويان؟

گسترش اين رشته طي سالهاي گذشته و داير شدن دوره هاي بالاتر،نشان دهنده نياز به اين تخصص در سطح كشور مي باشد. تاكنون نيزفارغ التحصيلان اين رشته توانسته اند موقعيت هاي مناسبي را در بخشهاي دولتي وخصوصي،شامل كارهاي توليدي و نظارتي و آموزشي بدست آورند. پيش بيني مي شود فارغ التحصيلان اين رشته به ويژه مقطع كارشناسي بتوانند در آينده اين هنر – صنعت نقش مهمي ايفا نمايند و در موقعيت هاي شغلي كه به موازات فعاليتهاي دانشگاهي و ارتقا كيفيت در اين زمينه كه مي بايد با بهبود وساماندهي بهتر سياست هاي اقتصادي نيزهمراه گردد، ايجادميشود جايگاه شغلي مناسبي را بدست آورند.

بدست آوردن موقعيت حرفه اي مناسب در اين زمينه،البته نياز به علاقه و پشتكار دانشجويان دارد وافرادي كه از اين ويژگيها بي بهره بوده اند نتوانسته اند ونخواهند توانستدر اين عرصه به جايي برسند.همچنين لازم است دانشجو در فرا گيري دروس، مجموعا در يك شاخه از فعاليت هاي مختلف مربوط به فرش به مهارت كامل برسند كه عمدتا اين امر در درس كارورزي تحقق مي يابد و بسياري ازموقعيت هاي شغلي نيز از طريق وبا مقدمه همين درس كارورزي بدست آمده است .

والسلام

دیدگاهتان را بنویسید