هیچ فناوری ای مانند استفاده از پنبه تراریخته در هندوستان انقلاب ایجاد نکرده است

p_rugart_0125هيچ فناوري اي مانند استفاده از پنبه تراريخته در هندوستان انقلاب ايجاد نكرده است

رييس انجمن توسعه پنبه هند (ISCI) گفت: از زمان انقلاب سبز تاكنون هيچ تكنولوژي مانند استفاده از پنبه تراريخته در هندوستان انقلاب ايجاد نكرده است.

دكتر سي دي مايي كه در هشتمين همايش بيوتكنولوژي ايران سخن مي گفت در سخنراني خود با عنوان داستان موفقيت هندوستان با پنبه تراريخته: اميد جديد، زندگي جديد براي اقتصاد و كشاورزان تراريخته كار اظهار داشت: در ۱۰ سال گذشته كشت پنبه تراريخته با موفقيت هاي بسياري همراه بوده است.
استفاده از پنبه تراريخته عملكرد، توليد و ميزان استفاده از آفت كش ها را تحت تاثير قرار داده است. در حال حاضر هفت ميليون كشاورز به كشت محصولات تراريخته مشغول هستند.
از سال ۲۰۰۳ تاكنون كه پنبه تراريخته در هند كشت شده است يك جهش عظيم در توليد اين محصول مشاهده مي شود.
وي افزود: امروزه اكثر كشاورزان پنبه كار از پنبه تراريخته استفاده مي كنند.
در سال ۲۰۱۳ حدود ۹۳ درصد از كل پنبه هندوستان تراريخته بوده است. اين امر موجب شده است كه ميزان استفاده از آفت كش ها از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ به ميزان بسيار قابل توجهي كاهش پيدا كند.
قبل از استفاده از پنبه تراريخته بين كشاورزان پنبه كار اين جمله رواج داشت كه يا از آفت كش استفاده كن و يا براي حفظ پنبه دعا كن اما اكنون و بعد از استفاده از پنبه تراريخته ميزان خودكشي ميان كشاورزان در اثر از دست دادن محصولاتشان بسيار كاهش يافته است.
سي دي مايي تصريح كرد: علاوه بر آن ميزان واردات بعد از استفاده از پنبه تراريخته بسيار كاهش يافته و در مقابل ميزان صادرات بسيار افزايش يافته است. اين مساله در حدود ۴۲۳ ميليارد دلار به اقتصاد كشاورزان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ كمك كرده است.
به گفته وي، حدود ۹۳ درصد از پنبه تراريخته هندوستان پنبه هيبريد تراريخته با دو ژن Cry 1AB و Cry 1AC است و كشاورزان آن را مي كارند.
رييس انجمن توسعه پنبه هند تصريح كرد: در سال ۲۰۰۳ ابتدا پنبه حاوي ژن Cry 1C را از شركت مونسانتو گرفتيم ولي بعدها هند پنبه تراريخته توليد خود را مورد استفاده قرار داده است. استفاده از پنبه تراريخته، توليد ۳۱ تا ۶۰ درصد افزايش عملكرد داشته است.

منبع ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید