پیام رییس مرکز ملی فرش به دانشجویان و دانش آموختگان فرش

rugart.org_person_Hamid_Kargar3پیام رییس مرکز ملی فرش به دانشجویان و دانش آموختگان فرش

به نام خدا
سلام
دانشجویان و دانش‌آموختگان رشتۀ فرش، گروهی پرشمار و بزرگ از جامعۀ فرش ایران هستند. گسترش آموزش دانشگاهی این رشته سبب شده است که هر ساله به شمار دانشجویان و دانش‌آموختگان فرش افزوده ‌شود. بر این باورم که با همۀ دشواری‌هایی که پیشِ روی این گروه قرار داشته است، آنان توانسته‌اند در عرصه‌های گوناگون کارنامۀ درخشانی از خود ارائه دهند.
بنابراین بر آنم که با پروا به همۀ کمبود‌ها و کاستی‌هایی که از نظر مالی و حقوقی وجود دارد این گروه خوش‌اندیش و دلسوز را در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های مرکز ملی فرش ایران شریک کنم و از بالقوه‌های آنان که به گمانم کمتر بالفعل شده است بهره بگیرم.
از آنجا که خودم دانش‌آموختۀ فرش هستم، دوست دارم دانشجویان و دانش‌آموختگان این رشته نقشی سازنده و پررنگ در سیاست‌های کلان فرش ایران داشته باشند. بنابراین خواهشمندم بنویسید که چگونه می‌توان این نکته را تحقق بخشید؟ چه شیوه‌ای بیشتر می‌تواند به این فکر جامۀ عمل بپوشاند؟ تشکیل اتاق فکر؛ تشکیل شورای مشورتی؛ برگزاری نشست‌هایی در دانشکده‌های فرش؛ تشکیل هسته‌های مشورتی در معاونت‌های مرکز ملی فرش؛ یا…؟
دربارۀ چگونگی و چندوچون اجرایی ساختن این ایده بنویسید و مرا در عملی کردنش یاری دهید.
سپاسگزارم. حمید کارگر

صفحه دکتر حمید کارگر در فیسبوک

پیام بگذارید