حمایت از فرش دستباف صرف تبلیغات نمایشگاه‌های خارجی شد

rugart_00079گزارش تفریغ بودجه ۹۱ از بخش بازرگانی و تجارت/۱
اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی حمایت از فرش دستباف صرف تبلیغات نمایشگاه‌های خارجی شد
در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت در تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی حمایت از فرش دستباف در بودجه سال ۹۱ کوتاهی کرده است.
خبرگزاری فارس: اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی حمایت از فرش دستباف صرف تبلیغات نمایشگاه‌های خارجی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در اجرای بند (ن) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور آموزش و سطح‌بندی قالیبافان و ناظران فنی، تهیه مواد اولیه داخلی و خارجی، تولید فرشهای مناسب، پرداخت اجرت تولید، تبلیغات داخلی و خارجی، بازاریابی خارجی، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز دائمی فروش در کشورهای مورد نظر، مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل ردیف ۴۸ـ۵۵۰۰۰۰ این قانون به اتحادیه‌های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری پرداخت می‌گردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران به اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تحت پوشش خود پرداخت نماید. مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه‌های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری متعهد به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت به اتحادیه‌های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری است.

گزارش ‌‌تفریغ

وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور پیگیری، وصول و پرداخت اعتبار به اتحادیه‌های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری اقدام به تشکیل جلساتی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، اتحادیه‌های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری و مرکز ملی فرش ایران نموده است؛ بر اساس موافقتنامه متبادله در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱، مبلغ هشت میلیارد (۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ‌ـ‌ معادل هشت درصد (۸%) سقف مقررـ از محل اعتبار ردیف متفرقه ۴۷-۵۵۰۰۰۰ با عنوان « حمایت از تولید فرش دستباف داخلی ـ موضوع بند (ن) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجم توسعه کشور» در قالب فصل پنجم برای اجرای احکام این بند اختصاص یافته که مبین عدم تحقق اهداف مدنظر مقنن می‌باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم تخصیص اعتبارات به طور کامل، مبلغ شش میلیارد و یکصد و نود میلیون و هفتاد و یک هزار (۶٫۱۹۰٫۰۷۱٫۰۰۰) ریال را در وجه اتحادیه‌ مرکزی تولید فرش دستباف روستایی کارسازی نموده لیکن اتحادیه مذکور هیچ مبلغی را به اتحادیه‌ها و تعاونیهای تحت پوشش خود پرداخت نکرده است.

همکاری موثری بین مرکز ملی فرش ایران با اتحادیه مرکزی تولید فرش دستباف روستایی در پرداخت به اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تحت پوشش صورت نپذیرفته و اتحادیه مذکور وجه دریافتی را بابت هزینه تبلیغات خارجی، برگزاری نمایشگاه‌های خارجی (طبق موافقتنامه) به مصرف رسانده است. هزینه‌های انجام شده توسط اتحادیه مرکزی تولید فرش دستباف روستایی منطبق با حکم این بند نبوده، لیکن با اطلاع، نظارت و تأیید مرکز ملی فرش ایران صورت پذیرفته است. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، عدم اقدام مؤثر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وصول وجوه موضوع این بند، مبادله موافقتنامه اعتبار مزبور در قالب فصل پنجم، عدم پرداخت وجوه موردنظر به اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مشمول، مصرف بخشی از وجوه برای تبلیغات و بازاریابی خارجی و همچنین عدم اعمال نظارت مدنظر قانون‌گذار بر اجرای این بند مبین عدم رعایت مفاد احکام مصرح در این بند می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید