ماه: شهریور ۱۳۹۲

دربارۀ فرش و بازار؛ نگاه ویژۀ سومین طره

طره ۳ با نمایشگاه فرش دستباف می‌آید دربارۀ فرش و بازار؛ نگاه ویژۀ سومین طره جلد شماره سوم طره سنت دیرپای فرش‌بافی ایران در دورۀ قاجاریه رو به صنعتی‌شدن نهاد و ورود شرکت‌های بیگانه در آن به تولید کلان و افزایش صادرات انجامید. این دگرگونی‌ها سبب شد سویۀ اقتصادی فرش از سویه‌های فرنگی و هنری‌اش …

فرش دستباف خراسان رضوی قابلیت حضور در بازارهای بین‌المللی را دارد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش خراسان رضوی: فرش دستباف خراسان رضوی قابلیت حضور در بازارهای بین‌المللی را دارد

زیبایی از منظر فریتیوف شوان

 فريتيوف شوان (Frithjof Schuon) يكي از مهم‌ترين خردورزان و شخصيت‌هاي معنوي و نيز مهمترين پيام‌آور آموزه‌هاي سنّتي در قرن بيستم است. انديشه‌هاي او را مي‌توان متمم و مكمل طريق رنه گنون و آناندا كوماراسوامي دانست.