ماه: آبان ۱۳۹۲

بازاریابی مناسب نقش مهمی در رونق بازار فرش دستباف دارد

 بازاریابی مناسب نقش مهمی در رونق بازار فرش دستباف دارد بوکان، مهاباد – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: تبلیغات و بازاریابی مناسب فرش دستباف در بازارهای هدف به رونق بازار تولیدکنندگان این صنعت کمک شایانی می کند.