قالی نفیس کرمان به موزه صنعتی اهدا شد /جهت نمایش و به مدت ۲ سال

p_rugart_0129قالی نفیس کرمان به موزه صنعتی اهدا شد /جهت نمایش و به مدت ۲ سال
به گزارش پایگاه علمی پژوهشی فرش ایران [www.rugart.org] ،به نقل از”بوتیا”: متن این قالی شعری از زنده یاد فاطمه جهانگرد، شاعره فقید کرمانی است؛ این شعر در ۴۲ بیت توصیفی جامع از قالی کرمان و انواع نقش های آن است. این قالی به همت منوچهر شجاعی، همسر آن مرحومه در …
به گزارش”بوتیا”: متن این قالی شعری از زنده یاد فاطمه جهانگرد، شاعره فقید کرمانی است؛ این شعر در ۴۲ بیت توصیفی جامع از قالی کرمان و انواع نقش های آن است.

این قالی به همت منوچهر شجاعی، همسر آن مرحومه در ابعاد ۲۶۰×۱۷۰ و تعداد ۱۲۰ جفت به مدت دو سال توسط هنرمندان قالی باف کرمانی بافته شده است.
ابیات شعر نیز خط استاد جمال الدین مودب و طراحی آن توسط محمدحسین عاطفی و بافت استاد محمد ابوالهادی صورت گرفته است.
این اثر بدیع به مدت دو سال جهت نمایش به موزه هنرهای معاصر صنعتی اهدا گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید