بایگانی دسته: فرش همدان

دار قالی بیکاری را به دار می‌کشد

p_rugart_0022دار قالی بیکاری را به دار می‌کشد

از آن جایی که در سال‌های اخیر مشکلات، در بخش‌های مختلف صنعت بحران و رکود ایجاد کرده، توجه به تولید فرش دستباف می‌تواند در کاهش بحران بیکاری نقش غیر قابل انکاری را ایفا کند. ادامه‌ی خواندن