بایگانی دسته: کارشناسی ارشد فرش

مراسم بزرگداشت استاد سيد جواد صانعی

آیین بزرگداشت استاد سید جواد صانعی در کاشان برگزار شد

مراسم بزرگداشت استاد سید جواد صانعی

مراسم بزرگداشت استاد سید جواد صانعی

روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ در نشستی صمیمی با حضور اعضای هیئت علمی گروه فرش دانشگاه کاشان، تنی چند از اساتید فرش کاشان، رئیس انجمن علمی فرش ایران و دانشجویان فرش آیین بزرگداشت استادِ مرحوم، آقا سید جواد صانعی طراح و هنرمند فرهیخته کاشانی برگزار شد. ادامه‌ی خواندن