بایگانی دسته: فرش مرکزی

بازار سنتی فرش اراک فاطمه عابدی

گزارش تصویری بازار سنتی فرش اراک

گزارش تصویری بازار سنتی فرش اراک فاطمه عابدی

بازار سنتی فرش اراک
فاطمه عابدی

استان مرکزی، دروازه طراحی فرش دستباف ایران/ کمبود خلاقیت یک مشکل

p_rugart_0134به گذرهای بازار قدیمی اراک که سرک می کشی در مغازه ها و حجره های آن پیرمردانی را می بینی که گرچه تعدادشان از انگشتان دست فراتر نمی رود اما کوله باری از هنر و اندیشه به دوش می کشند و هویت فرش دستباف استان مرکزی را زنده نگه داشته اند. ادامه‌ی خواندن

رفوگری فرش،هنر دیرین رو به فراموشی

p_rugart_0102.jpgرفوگری فرش،هنر دیرین رو به فراموشی
درحالی که در کل کشور حدود ۵۰استاد کار،رفوگری فرش را انجام می دهند، هنر دیرین رفوگری فرش رو به فراموشی است. ادامه‌ی خواندن