مالکیت معنوی

مشکلات شناخته نشدن برند فرش آذربایجان‌غربی رفع می‌شود

رییس اتحادیه فرشبافان ارومیه گفت: مشکلات شناخته نشدن برند فرش آذربایجان‌غربی رفع می‌شود.

هنرمندان ایرانی فرش می‌بافند خارجی‌ها به نام خود می‌زنند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با انتقاد از ثبت نشدن نام تمام فرش‌های ایرانی به عنوان صنایع‌دستی اصیل ایرانی، گفت: به دلیل بی توجهی‌های صورت گرفته در ثبت نام فرش ایرانی، هنرمندان ایرانی فرش می‌بافتند اما خارجی‌ها به نام خود می‌زنند.