فرش فارس

در اروپا فرش قشقایی رابیشترازداخل می‌شناسند

در اروپا فرش قشقایی رابیشترازداخل می‌شناسندنبود نیروی انسانی اصیل باعث فنا شدن این هنر شده است فاطمه محمدی کشکولی،هنرمندبافته های داری در گفت‌وگو باما:در اروپا فرش قشقایی به خوبی مورد توجه و شناخت افرادی که از این هنر با ارزش اطلاعات لازم را دارند قرار می‌گیرد. بافته های داری در روش سنتی به دلیل نبود …

گزارش مکتوب… موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف فارس

مدتهاست دارهای قالی در فارس چشم انتظار برپا شدن فرشی برقامت نه چندان استوار خود هستند ، دارهایی که روزی آبادی خانه های فرشبافان فارسی بودند. اما اینک در بیشتر این خانه ها ، نه از دار خبری هست نه از فرش و نه از بافنده .