فرش کرمانشاه

گره حکایات تلخ و شیرین بر تار و پود فرش دستباف استان کرمانشاه

گره حکایات تلخ و شیرین بر تار و پود فرش دستباف استان کرمانشاه
به گزارش عرش نیوز،تار و پود این کالای هنری که امروزه زینت بخش خانه های ثروتمندان و بی رنجان جامعه است، با درد و رنج بافنده ای گره خورده که شب های متوالی را به امید کسب درآمدی اندک، به صبح رسانده است.